Att återvända till Marstrand och Osebol

Datum: 4 oktober, 2022
Tid: 18:00 - 20:00
Plats: Bohusläns museum, Uddevalla
2022

Ett författarsamtal om att fånga platsen, människorna och minnena.

I samband med utställningen Flykten till Marstrand bjuder vi in till ett samtal mellan två författare som berättar och reflekterar över likheter & olikheter i skapandeprocessen under resans gång till färdig bok.

Möt Anna Grinzweig Jacobsson – författare till boken Flykten till Marstrand och producent av utställningen som nu visas i utställningshallen – och Marit Kapla, författare till boken Osebol och kulturjournalist.

Detta är ett samarrangemang mellan Judiska salongen, Sensus studieförbund, Bohusläns museum och Västra Götalandsregionen.

Författarsamtalet sker i Hörsalen, fri entré.

Foto: Maja Kristin Nylander (Anna) och Ola Kjelbye (Marit).

Anna Brorson, Marit Kapla och Anna Grinzweig Jacobsson