Bilden av Flyktingen – från Förintelsen till idag

Datum: 24 mars, 2021
Plats: Livestream utan publik, sänds från Göteborgs Litteraturhus
2021

Hur framställs flyktingar som kommit till Sverige i press och media, som aktiva överlevande eller som passiva offer? Vilka likheter och skillnader finns mellan hur flyktingar från nazisternas förintelseläger avbildades i svensk offentlighet och hur dagens flyktingar framställs? Idag i media dominerar negativa gestaltningar av flyktingar; de försvagar den sociala sammanhållningen, ökar brottsligheten och tär på Sveriges ekonomi. Fanns den bilden även efter andra världskriget? 

Se inspelningen från samtalet.

Ett streamat samtal mellan kulturvetaren Kristin Wagrell, Linköpings universitet, och medieforskaren Jesper Strömbäck, Göteborgs universitet, under ledning av författaren Marit Kapla.

Här finns Kristin Wagrells avhandling Chorus of the saved”. Constructing the Holocaust survivor in Swedish public discourse 1943-1966.

Här finns Jesper Strömbäcks m.fl:s rapport Invandring i medierna – Hur rapporterade svenska tidningar åren 2010-2015? 

Livestreamingen genomförs av bildproducent Matias Ruiz Tagle.

Om affischbilden: ”Pojke i sjukhussäng (troligen i Malmö), befriad från tyskt koncentrationsläger och nyss anländ till Sverige med de Vita bussarna.”
Foto: KW Gullers 1945, Nordiska museet/Digitalt Museum.

Jesper Strömbäck, Kristin Wagrell och Marit Kapla.