Bruno Schulz & Shtoltse Lider

Datum: 10 september, 2019
Plats: Göteborgs Litteraturhus
2019

Judiska salongen arrangerar en temakväll om Bruno Schulz på Göteborgs Litteraturhus. Det blir ett samtal mellan Emi-Simone Zawall, som översatt Schulz brev, essäer och noveller till svenska och arbetar på en bok om hans liv och författarskap, och Ingrid Elam, författare och kulturkritiker. Samtalet leds av Ann Ighe, redaktör på tidskriften Ord & Bild. 

Vi bjuder också på musik, Ida Gillner kommer att framföra tonsatta jiddischdikter från det nya albumet Shtoltse Lider. 

Temakvällen är ett samarrangemang med tidskriften Ord & Bild och Katz Judiska Kulturfond.

Tack även till Svenska Akademien.

Ida Gillner
Ann Ighe, Ingrid Elam och Emi-Simone Zawall.