Flykten till Marstrand – Boksläpp & samtal

Datum: 25 november, 2020
Plats: Livestream från Göteborgs Litteraturhus
2020
Se inspelningen från boksläppet den 25/11 2020.

I november 1969 placerades tvåhundra polsk-judiska flyktingar på Marstrand, för att bo på ön under vinterhalvåret och lära sig svenska. Anna Grinzweig Jacobsson var själv en av flyktingarna som barn, för liten för att kunna minnas. Femtio år senare har hon närmat sig sin historia genom att söka upp de andra och låta dem berätta. Resultatet är en rösternas väv om den antisemitiska kampanjen i Polen, landsflykten, ankomsten till Marstrand och hur livet blev i det nya landet. 

Flykten till Marstrand ges ut av Bokförlaget Korpen och släpps denna kväll. Anna Grinzweig Jacobsson samtalar med Göteborgs-Postens kulturchef Björn Werner om arbetet med boken, drivkraften bakom projektet samt vad händelserna och erfarenheterna för femtio år sedan kan lära oss idag. Samtalsledare är Mattias Hagberg, författare och journalist.

Inledande pianomusik framförs av Staffan Bonnier.

Läs mer om boken och utställningen på www.flyktentillmarstrand.se

Tack även till Västra Götalandsregionen.

Björn Werner, Anna Grinzweig Jacobsson och Mattias Hagberg
Pianist Staffan Bonnier