Hermele, Zern & Chukri

Datum: 23 april, 2019
Plats: Göteborgs Litteraturhus
2019

Premiär för Judiska Salongen i Göteborg – en nybildad förening med syftet att arrangera kulturevenemang med judiskt tema inom litteratur, konst, teater, musik, film, dans och andra kulturområden. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och vänder sig till alla som är intresserade av judisk kultur.

Det första arrangemanget är ett författarsamtal mellan Kenneth Hermele, aktuell med En shtetl i Stockholm som nominerades till Augustpriset 2018, och Leif Zern, författare till Kaddish på motorcykel som kom ut 2012Samtalet leds av Rakel Chukri, kulturskribent på Sydsvenska dagbladet.

Med utgångspunkt i sin judiska uppväxt i Sverige samtalar författarna om hur det är att leva som minoritet i ett majoritetssamhälle, likheter och skillnader mellan invandrares belägenhet 1930, 1950 och idag, vad vi kan lära av gårdagens invandring och vad dagens invandring tillför vår förståelse av vad som är svenskt och vad som är allmängiltigt.

Med tack även till Västra Götalandsregionen.

Välkomna!

Pianist Staffan Bonnier
Kenneth Hermele och Leif Zern
Rakel Chukri