Karin Brygger & Ivar Frischer – Minnesarbete efter Förintelsen

Datum: 23 januari, 2020
Plats: Göteborgs Litteraturhus
2020

Karin Brygger och Ivar Frischer kom i december 2019 med två litterära verk som söker en förälders öde före, under och efter Förintelsen: essän Estera och dess systerbok Stationer (diktsamling). Verken gräver fram ny kunskap om både ett livsöde såväl som om de mörkaste kapitlen i nyare europeisk historia. 

Samtalet utgår från dessa två verk, deras tillkomst och de utmaningar arkiv- och minnesarbete möter när tystnaden är den förhärskande biografin. Samtalet leds av Per Magnus Johansson, psykoanalytiker och idéhistoriker.

Heather Levensteinoch Ruth Pergamentspelar viola och piano.

Fri entré, ingen föranmälan. Välkomna!

Karin Brygger, Ivar Frischer och Per Magnus Johansson
Heather Levenstein (viola) och Ruth Pergament (piano)