Rebecca Clifford gästar Internationell Författarscen Göteborg

Datum: 1 november, 2023
Tid: 18:00 - 19:30
Plats: Göteborgs stadsbibliotek, Götaplatsen 3
2023

Rebecca Cliffords bok ”Barnen som överlevde” har kallats för en milstolpe i litteraturen om Förintelsen. Genom arkivmaterial och intervjuer har hon följt hundra barn som överlevde Förintelsen, från befrielsen till tonårstid, vuxentillvaro och ålderdom. Barnen hade vaga minnen, eller inga alls, av tiden före kriget. De visste ofta inte sina namn, vilka deras föräldrar var eller var de fötts. Clifford vidgar perspektivet till att omfatta också människor som på olika vis tog hand om barnen efter krigsslutet och intresserar sig även för de forskare som studerade barnen, till exempel Anna Freud. 

Rebecca Clifford är kanadensisk historiker och jobbar som professor i europeisk historia vid Durham University i England. 

I samtal med Ingrid Elam, professor och kritiker. 

Språk: engelska

Arrangeras av Göteborgs stadsbibliotek i samarbete med Daidalos, Judiska salongen och Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys. Med stöd från Levande historia i Göteborg.

Välkomna!

Rebecca Clifford och Ingrid Elam.