Samer och judar – minoriteter i samspråk

Datum: 28 mars, 2022
Plats: Göteborgs Litteraturhus
2022

Denna kväll talar vi om hur man som minoritet i Sverige för sitt arv och sin identitet vidare. Vad gör vi med positiva erfarenheter och förebilder respektive med kollektiva trauman och förföljelser? Vi låter det judiska och det samiska livet i Sverige spegla sig i varandra. Elin Anna Labba, journalist och författare, Augustprisad för ”Herrarna satte oss hit”, samtalar med Anneli Rådestad, chefredaktör för Judisk Krönika. Samtalsledare är författaren Karin Brygger.

Salongen bjuder också på en musikalisk fusion av judiska toner och samisk jojk, komponerad och framförd av musikern Nicholas Sosin.

Evenemanget är det första i Judiska salongens serie på temat ”Identitet & Minoritet”. Vår avsikt är att belysa frågan om judisk identitet och undersöka judisk identitet i brytningspunkter som religiös/sekulär, sionistisk/kosmopolitisk, historisk/samtida och traumatisk/hoppfull.

Evenemanget startar 18.00. Välkommen!

Anneli Rådestad, Elin Anna Labba och Karin Brygger
Nicholas Sosin