Samtal: Att återvända till Marstrand och Osebol

Datum: 9 mars, 2022
Plats: Lilla salen, Frölunda kulturhus
2022

Ett författarsamtal om att fånga platsen, människorna och minnena.

I samband med utställningen Flykten till Marstrand bjuder Frölunda kulturhus in till ett samtal mellan två författare som berättar och reflekterar över likheter och olikheter i skapandeprocessen under resans gång till färdig bok. Med Anna Grinzweig Jacobsson – författare till boken Flykten till Marstrand och producent av utställningen som nu visas i utställningshallen – och Marit Kapla, författare till boken Osebol och kulturjournalist.

Klockan 18-19.30, Lilla salen, fri entré. Begränsat antal platser.

I samarbete med Judiska salongen, Sensus studieförbund och Västra Götalandsregionen.

Anna Grinzweig Jacobsson och Marit Kapla