Poesikonsert med jiddischdikter från ett desperat sekel

Datum: 23 januari, 2023
Tid: 18:30
Plats: Göteborgs Litteraturhus
2023

I anslutning till Förintelsens minnesdag bjuder vi in till en poesikonsert med läsning och sång ur den förnyade utgåvan av ”Natten läser stjärnor – Jiddischdikter från ett desperat sekel” (Korpen 2022). Skådespelaren Hannes Meidal och sångerskan Anne Kalmering läser och sjunger dikter i ackompanjemang av dragspelaren Miriam Oldenburg.

I Natten läser stjärnor möter vi tjugofyra poeter från tre kontinenter som hämtar inspiration från de judiska urkällorna. I kollisionen med omvärlden sprakar livsgnistorna i desperationens grälla färgskala. Bokens brokiga skara poeter målar en värld av upproriskhet, erotik och mystik. Det förgångna är i hög grad vårt nu.

Natten läser stjärnor innehåller dikter av Mosze Kulbak, Jisroel Sztern, Peretz Markish, Uri Tsvi Grinberg, Melech Ravicz, Aaron Zeitlin, Leib Kvitko, H. Leyvik, David Hofshtejn, Chaim Grade, Leyzer Volf, Itzik Manger, Aaron Glants-Leyeles, Moyshe-Leyb Halpern, Celia Dropkin, Beyle Schaechter-Gottesman, Jacob Glatstein, Judd Teller, Kadya Molodovsky, Malka Heifetz Tussman, Moshe Jungman, Rivka Basman Ben-Hayim, Michael Felsenbaum och Abraham Sutzkever.

Urval och översättning: Salomon Schulman läkare, författare och översättare. Schulman skriver även låttexter på jiddisch och har under decennier varit verksam som introduktör och förmedlare av jiddischkulturen till svenska läsare.

Natten läser stjärnor utkom första gången 1991. Denna utökade nyutgåva av är försedd med nytt förord samt ett efterord av Karin Brygger.

Anne Kalmering är sångerska och skådespelerska. Hon har varit engagerad i judisk musik sedan barndomen och uppträder med personliga tolkningar av judiska sånger på jiddisch, ladino och hebreiska.

Anne Kalmering

Hannes Meidal, skådespelare och dramatiker, tillhör Dramatens fasta ensemble. Tillsammans med regissören Jens Ohlin gör han ofta kraftiga bearbetningar av klassiska texter.

Hannes Meidal

Miriam Oldenburg jobbar som frilansansmusiker, främst i olika klezmerband, folk- och världsmusik samt kabaré. Hon är medlem i flera ensembler, bl a Stahlhammer Klezmer Classic, Klez is More och Lindy & Bon Bon Band.

Miriam Oldenburg

Dörrarna öppnas kl. 18 och poesikonserten börjar 18.30. Välkomna!

Hannes Meidal
Hannes Meidal, Anne Kalmering och Miriam Oldenburg
Salomon Schulman