Save the date: Pasternak, Mandelstams och det judiska

Datum: 15 november, 2023
Plats: Göteborgs Litteraturhus

Två av 1900-talets främsta poeter – Boris Pasternak och Osip Mandelstam – var ryska judar. Även författaren Nadezjda Mandelstam, Osips maka, var rysk judinna. Alla tre hade en bred och djup europeisk bildning, de var teoretiker och samhällskritiker. Hur formades de av sin tid och plats? Hur såg de på sitt judiska arv och hur påverkade det deras tankevärld? Och hur förhåller sig deras verk till den ständigt närvarande ryska imperialismen?

Judiska salongen bjuder in till samtal mellan Tora Lane, forskare vid Stockholms universitet och Johan Öberg, översättare och skribent. Samtalet leds av författaren Anna Grinzweig Jacobsson.

Håll utkik, mer information kommer!

Foton på Boris Pasternak (1959), Osip Mandelstan (1925) och Nadezjda Mandelstan (1922) från Wikimedia commons.