Utställning Flykten till Marstrand på Frölunda kulturhus

Startdatum: 19 februari, 2022
Slutdatum: 20 mars, 2022
Plats: Frölunda kulturhus
2022

Vernissage med introduktion av författaren, bokförsäljning och signering lördag den 19 februari klockan 14-16.

I november 1969 placerades tvåhundra polsk-judiska flyktingar på Marstrand, för att bo på ön under vinterhalvåret och lära sig svenska. De hade blivit fördrivna från sitt hemland, där de levt i generationer, och började sina nya liv på en kall och ödslig klippö. 

Anna Grinzweig Jacobsson var själv en av flyktingarna, då sex år gammal och för liten för att kunna minnas. Nu, femtio år senare, har hon närmat sig sin historia genom att söka upp de andra och låta dem berätta. Arbetet har resulterat i boken och utställningen Flykten till Marstrand. 

Fotografier, texter och ljudinspelningar skapar en levande berättelse om traumatiska och okända händelser med stark koppling till aktuella frågor – antisemitism, flykt, minne, språk, exil och identitet.

Ett pedagogiskt material för gymnasiet och högstadiet samt mer information finns på hemsidan www.flyktentillmarstrand.se

Producent: Judiska Salongen i Göteborg
Manus: Anna Grinzweig Jacobsson
Foto: Maja Kristin Nylander
Grafisk form: Pia Hansson

I samarbete med Sensus studieförbund.