Utställning Flykten till Marstrand på Kulturhuset Kåken

Startdatum: 13 november, 2021
Slutdatum: 13 december, 2021
Plats: Kulturhuset Kåken, Härlanda
2021

I november 1969 placerades tvåhundra polsk-judiska flyktingar på Marstrand, för att bo på ön under vinterhalvåret och lära sig svenska. De hade blivit fördrivna från sitt hemland, där de levt i generationer, och började sina nya liv på en kall och ödslig klippö. Anna Grinzweig Jacobsson var själv en av flyktingarna, då sex år gammal och för liten för att kunna minnas. Nu, femtio år senare, har hon närmat sig sin historia genom att söka upp de andra och låta dem berätta. Arbetet har resulterat i boken och utställningen Flykten till Marstrand. Fotografier, texter och röstinspelningar skapar en levande berättelse om traumatiska och okända händelser med stark koppling till aktuella frågor – antisemitism, flykt, minne, språk, exil och identitet.

Ett pedagogiskt material för gymnasiet och högstadiet samt mer information finns på hemsidan www.flyktentillmarstrand.se

Producent: Judiska Salongen i Göteborg
Manus: Anna Grinzweig Jacobsson
Foto: Maja Kristin Nylander
Grafisk form: Pia Hansson

I samarbete med Sensus studieförbund.

Utställningen är producerad med stöd av:
Levande historia i Göteborg
Kulturrådet
Västra Götalandsregionen
Göteborgs stads kulturnämnd
Katz Judiska Kulturfond
Stiftelsen Lily & Erik Philipsons minnesfond
Kungliga Patriotiska Sällskapet
Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond