Utställning Flykten till Marstrand på Mimers Konsthall

Startdatum: 4 september, 2021
Slutdatum: 17 oktober, 2021
Plats: Mimers Konsthall, Kungälv
2021

I november 1969 placerades tvåhundra polsk-judiska flyktingar på Marstrand, för att bo på ön under vinterhalvåret och lära sig svenska. De hade blivit fördrivna från sitt hemland, där de levt i generationer, och började sina nya liv på en kall och ödslig klippö. Anna Grinzweig Jacobsson var själv en av flyktingarna, då sex år gammal och för liten för att kunna minnas. Nu, femtio år senare, har hon närmat sig sin historia genom att söka upp de andra och låta dem berätta. Arbetet har resulterat i boken och utställningen Flykten till Marstrand.

Utställningen öppnar den 4 september kl. 12.00 och pågår till och med den 17 oktober.

Ett pedagogiskt material för gymnasiet och högstadiet samt mer information finns på hemsidan www.flyktentillmarstrand.se

Arrangör: Kungälvs kommun och Sensus Studieförbund

Producent: Judiska Salongen i Göteborg
Manus: Anna Grinzweig Jacobsson, Foto: Maja Kristin Nylander, Grafisk form: Pia Hansson